Instruccions

  • Retalleu usuari i contrasenya en tires horitzontals i distribuïu-les en el moment de començar la prova per agilitzar el procés.

  • És convenient que els alumnes conserven usuari i contrasenya per a consultar la seua prova els dies posteriors.

  • Disposeu d'usuaris comodí. Aquests només es poden utilitzar en cas que un alumne haja de fer la prova i per error no ha estat inscrit o quan un alumne ha tingut problemes tècnics amb el seu usuari. Si es donara el cas, és imprescindible que ens envieu un correu detallant la incidència i el comodí que heu utilitzat.

  • Hi ha qüestions que contenen imatges. Abans de començar a respondre, els alumnes han d'assegurar-se que s'han carregat correctament. Si no és així, que refresquen la pantalla.

  • És molt convenient que tinguen paper per fer càlculs i que apunten els resultats per si l'ordinador es penja, però que no se l'enduguen, ja que podrien passar informació a altres alumnes que faran la prova posteriorment.

  • Recordeu-los que està totalment prohibit utilitzar calculadores (alerta amb la calculadora de l'ordinador!).

  • Som els responsables que tot funcione bé i que no copien. Esperem que això no passe, però si tenim indicis clars que han copiat, seran desqualificats.

  • Ah! i un favoret: feu fotos del vostre centre i després ens les feu arribar!

Qualsevol problema que tingueu durant el desenvolupament de la prova ens l'heu de comunicar immediatament a l'adreça provescanguret@gmail.com i intentarem posar-hi solució.