2013

Van participar 565 alumnes de 14 centres diferents: 312 de 1r d'ESO i 253 de 2n d'ESO:

Aquests van ser els primers classificats de cada categoria:

NIVELL: 1ESO

NIVELL: 2ESO